دکتر حسن عبداله زاده

http://psychologyinfo.blogfa.com / abdollahzadeh2002@yahoo.com
09112517994
http://psychologyinfo.blogfa.com
https://www.linkedin.com/in/hasan-abdollahzadeh-36252338
مطالعه،طبیعت،ماهیگیری
دانشگاه پیام نور استان مازندران
استادیار
روانشناسی
علامه طباطباییکارشناسیروان شناسی بالینی13751379
تبریزکارشناسی ارشدروان شناسی عمومی13791382
تحصیلات تکمیلی پیام نور تهراندکترای تخصصیروان شناسی13871393
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو هیات علمی1385 
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
شادی ثروت بیکران روان شناختی1391ترجمه 
روان شناسی مطالعه و برنامه ریزی1388تالیفدانشگاه پیام نور
اصول و فنون مشاوره و راهنمایی سالمندان1389تالیفدانشگاه پیام نور
هوش معنوی (مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن)1388ترجمهروانسنجی تهران
تکنیک های ذهن آگاهی1395ترجمهآذرین مهر
روان شناسی حفاظت از محیط زیست1390ترجمهارجمند تهران
کاربرد آزمون‌ها در روان‌شناسی شناختی1394تدویندانشگاه پیام نور
راهنمای اجرا و نگارش پایان نامه و پژوهش های عملی در علوم رفتاری1388تالیفدانشگاه پیام نور
روان شناسی شناختی حافظه1392تدوینآییژ تهران
مقیاس های اندازه گیری در روان شناسی شناختی1391تدوینآییژ تهران
(كاربردي) نقش عوامل شخصيتي در شكل گيري رفتار شهروند سازماني در دانشگاه پيام نور استان مازندران 1388.06.28 1389.08.15ستاري قهفرخي مهدي-398738 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي وضعيت فارغ التحصيلان دانشگاه علوم اسلامي رضوي کارفرماي طرح: دبيرخانه شوراي عالي فرهنگي آستان قدس رضوي ناظر علمی :
تدریس SPSS
تدریس مهارت های ده گانه زندگی برای سنین مختلف
تدریس کارگاه آموزش پیش از ازدواج
تدریس کارگاه فرزندپروری
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :