سید حجت الله رحیمی

bpnu_teach182@yahoo.com
09113545017
sh_raheimi@yahoo.com
دانشگاه پیام نور استان مازندران
مربی
فیزیک
اصفهانکارشناسیفیزیک6367
تبریزکارشناسی ارشدفیزیک6971
اجراییبهشهرمدیر آموزش7374
اجراییبهشهرمعاون آموزشی7475
اجراییبهشهررییس مرکز7579
اجراییساریرییس آموزش استان8183
اجراییبهشهرمعاون اجرایی مرکز8396
اجراییساریرییس آزمایشگاههای استان9496
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه17 مورد مشاهده
حل المسایل فیزیک جدید1384تالیفنشر حقوق اسلامی
(كاربردي) حل پتانسيل وود ساكسن به روش فاكتوريزاسيون 1389.12.25 1390.12.15  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :