عبدالمجید سودمندی

soudmandi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
یزد - یزد
استادیار
حقوق
دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسیبرق ـ الکترونیک13701375
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشدحقوق بین‌الملل13781382
دانشگاه پیام نوردکتری تخصصیحقوق بین‌الملل13841390
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
جنگ و صلح در اسلام (نقد و بررسي نظر فقهاي شيعه در آيينه قرآن و سنت)1393تالیفانتشارات كوير
وضعیت آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران1397تالیفانتشارات حقوقی
حقوق شهروندی؛ از آزادی بیان تا حقوق رسانه1402تالیفانتشارات حقوقی
رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی1394ترجمهانتشارات نگاه بینه
حقوق شهروندی؛ از تدبیر دولت تا برنامه عمل مشترک1396تالیفانتشارات حقوقی
حقوق بین‌الملل اسلامی (ارزش و اعتبار معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی اسلام)1396تالیفانتشارات کویر
حقوق شهروندی؛ از آلودگی هوا تا هوای پاک1397تالیفانتشارات حقوقی
وضعیت آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران  ناظر علمی : معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری
مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ناظر علمی : معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه پیام نور استان یزد
طرح جامع قوانين و مقررات پژوهشي و موانع پژوهش از ديدگاه پژوهشگران استان يزدمژگان محمدیان، بی‌بی فاطمه حسینی‌زاده ناظر علمی : آقای هدایت کارگر شورکی
ترجمه متون حقوقی به زبان انگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :