افلاطون صادقی

a_sadeghi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مطالعه، سیر و سیاحت، دیدن فیلم مورد علاقه، موسیقی
یزد - یزد
دانشیار
الهیات
دانشگاه تهرانکارشناسیفلسفه و کلام اسلامی13631367
تهرانکارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامی13671370
دانشگاه شهید مطهریدکتریفلسفه تطبیقی13811386
اجراییدانشگاه پیام نوررئیس دانشگاه پیام نور در مرکز، منطقه و استان  
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
فلسفه تطبیقی1395تالیفدانشگاه پیام نور
فلسفه غرب11394تالیفپیامنور
زبان تخصصی 2(رشته الهیات1390تالیف 
(بنيادي) نقش مسلمانان در توسعه علم منطق   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي و تحليل تبيين هاي وحدت گرايانه فلسفي از جهان هستي   ناظر علمی :
تدریس، تحقیق
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :