احمد محمدی

a_mohammadi56@pnu.ac.ir
09144032834
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ادبیات تطبیقی
آذربایجان شرقی - تبریز
استادیار
زبان و ادبیات فارسی
احمد محمدی، فارغ التحصیل دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
دانشگاه تبریزکارشناسیزبان و ادبیات فارسی13751379
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی13791381
دانشگاه تهراندکترای تخصصیزبان و ادبیات فارسی13811384
اجراییدانشگاه پیام نور منطقه2رییس اموزش13841385
اجراییپیام نور استان آذربایجان شرقیمسول رشد و کارافرینی استان13911392
اجراییپیام نور تبریزمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی13931394
مدیریتیدانشگاه پیام نور آذربایجان شرقیمدیر گروه ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه پیام نور منطقه 314021402
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز3 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب7 مورد مشاهده
ایوان مدائن در شعر فارسی1385تالیفانتشارات امید مجد
نجم کبری1386تالیفمهران
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :