عاکفه رادفر

ateferadfar@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
بوشهر - بندر بوشهر
استادیار
ریاضی
دانشگاه اصفهانکارشناسیریاضی کاربردی13741378
دانشگاه شهرکردکارشناسی ارشدریاضی-جبر13818413
تحصیلات تکمیلی پیام نور تهراندکتری تخصصیریاضی محض- ابر جبرها و جبرهای مرتب شده13861391
آموزشیدانشگاه پیام نور بوشهرمدیر گروه علوم پایه13861399
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI22 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) بي سي آي جبرهاي ساده و نيم ساده   ناظر علمی :
(بنيادي) ساختارهاي فازي روي ابر آي جبرها   ناظر علمی :
(بنيادي) p-semi simple and simple BCI-algebras   ناظر علمی :
تدریس دروس ریاضی و آمار و تحقیق در عملیات و مهندسی صنایع
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :