علی پولادی ریشهری

alipouladir@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
بوشهر - بندر بوشهر
دانشیار
روانشناسی
شهید چمران اهوازدکتریروانشناسی13751380
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز برازجانرییس شورای نظام روان شناسی ومشاوره استان بوشهر13821384
اجراییدانشگاه پیام نور عضو شورای تخصصی گروه روان شنتاسی دانشگاه پیام نور13821388
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز بوشهرریاست دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر13841386
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان بوشهرریاست دانشگاه پیام نور استان بوشهر13851387
اجراییدانشگاه پیام نور استان بوشهررییس شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان بوشهر13861387
اجراییدانشگاه پیام نور استان بوشهرمدیر گروه روان شناسی و علوم تربیتی استان13901402
اجرایینظام روان شناسی و مشاوره استان بوشهررییس شورای نظام روان شناسی ومشاوره استان بوشهر13901402
اجراییدانشگاه پیام نور استان بوشهرعضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان بوشهر13931396
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه111 مورد مشاهده
روانشناسی درد1387تالیفنسل نو اندیش
درمان روان پویشی کوتاه مدت با کودکان در بحران1402ترجمهارجمند
اختلال کم توجهی - بیش فعالی ADHD بر اساس DSM-51393تالیفساوالان
روان شناسی عمومی (هیئت مولفان1386تالیف 
روان شناسی شوخ طبعی1388تالیفنسل نو اندیش
روان شناسی عمومی ( گروه مولفان1386تالیف 
(بنيادي) بررسي راهبردهاي مقابله با استرس وارتباط آن با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر 1398.10.23 1390.07.16  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي ومطالعه تطبيقي اختلالات شخصيتي در جانبازان استان بوشهر   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي ميزان اثربخشي طرحها وبرنامه هاي بنياد شهيد وامور ايثارگران در حوزه هاي معيشتي درماني ومسكن گلستانه سيد موسي ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر جذب ونگهداري گروههاي داوطلبان وجوانان جمعيت هلال احمر در استان بوشهر   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :