دکتر علی مصطفائی

a_mostafaei@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
یادگیری، اصلاح رفتار، شناختی
آذربایجان غربی - مهاباد
استادیار
علوم انسانی
علامه طباطبائیکارشناسیروان شناسی13681372
تهرانکارشناسی ارشدروان شناسی تربیتی13731376
علامه طباطبائیدکتراروان شناسی تربیتی13831387
اجراییپیام نور آذربایجان غربیمدیر گروه13681398
آموزشیپیام نور آذربایجان غربیتدریس13881401
داخل دانشگاهی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه36 مورد مشاهده
سنجش و اندازه گیری1397تالیفپیام نور
مهارت های زندگی و فنون آموزش آن1399تالیفپیام نور
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار1394تالیف 
اختلال های رفتاری و هیجانی1398تالیفپیام نور
روان شناسی تربیتی1395تالیفپیام نور
(كاربردي) بررسي رابطه ميان خودكارآمدي، جهت گيري هدف و منبع كنترل دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 1388.07.07 1389.11.17خليل زاده نوراله-406934 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه ميان خودكارآمدي و هوش هيجاني در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي 1388.05.01 1389.11.17  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي عوامل بر طلاق در شهرستان مهاباد در سال 1390   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :