آرمین رجب زاده

a_rajabzadeh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی
قزوین - بویین‌زهرا
استادیار
مديريت بازرگاني و فناوري اطلاعات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویندکتری تخصصیمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی13941399
آموزشیدانشگاه پیام نور استان قزوین- مرکز بوئین زهراعضو هیات علمی13890000
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه17 مورد مشاهده
مدیریت منابع انسانی (با نگاهی به آزمونهای ورودی ارشد و دکتری )1394تالیف 
(كاربردي) بررسي نقش بازاريابي نوين در توسعه صادرات غير نفتي مطالعه موردي: صنعت فرش دستبافت استان آذربايجان شرقي 1391.05.04 1391.12.14پناه زاده خانميري اصغر-384712 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نقش بازاريابي توريسم در جذب گردشگران مطالعه موردي: منطقه ارسباران شهرستان ورزقان اسمعيل پور احسان-471632 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :