اصغر نوروزی

a.norouzi@pnu.ac.ir
03152505095
03152233991
آدرس اینترنتی پروفایل شما :https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/asgharnorouzi
اصفهان - زرین‌شهر
دانشیار
جغرافیا
دانشگاه اصفهاندکتریجغرافیا و برنامه ریزی روستایی13861390
آموزشیمرکز زرين شهرعضو هيأت علمی13881401
اجراییواحد زاينده رودسرپرست/ رئيس واحد13921399
مدیریتیواحد باغبهادرانرئيس واحد13981401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC17 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
الگوهای نوین توسعه پایدار روستایی با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت1393تالیفالگوی پیشرفت
مبانی مديريت بحران در نواحی روستايی1396تالیفجهاد دانشگاهی
مبانی برنامه ریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی1395تالیفدانشگاه اصفهان
(كاربردي) ارزيابي عملكرد و سنجش ميزان رضايتمندي از سيستم اتوبوسراني سريع السير(BRT) در كلان شهر اصفهان 1392.04.01 1392.10.21صبوري محمد ، تيموري رويا ناظر علمی :
(كاربردي) كارآفريني و توسعه اقتصاد روستايي بر محور صنايع تبديلي و تكميلي (مطالعه موردي شهرستان لنجان) 1393.10.27 1394.11.03فتحي عفت ناظر علمی :
مهارتهای کاربردی کامپيوتر
جی.آی. اس مقدماتی
اس.پی.اس.اس
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :