بهزاد مریدی

behzadmoridi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - شیراز
استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه آزاد اسلامی لارستانکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسی13731377
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزکارشناسی ارشدادیان و عرفان13801382
دانشگاه پیام نورکارشناسیمترجمی زبان انگلیسی13981399
آکادمی ملی علوم ارمنستاندکتریزبانشناسی20032008
دانشگاه دولتی ایروان(ارمنستان)کارشناسی ارشدزبانشناسی زبان و ادبیات انگلیسی20042006
اجراییلارستانکارگردانی، بازیگری، ترجمه و نویسندگی متون نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان13671381
اجراییلارستانموسس و مدیر مجتمع فرهنگی و آموزشی انتشاراتی نیما13721388
اجراییلارستانمدیر مسئول سایت علمی لارشناسی13781401
اجراییلارستانعضو هیئت موسس مرکز آمار و اطلاعات امید لارستان13781401
اجراییلارستانموسس و مدیر موسسه فرهنگی و هنری نیما جنوب(تحت نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)با 8واحد هنری،انتشارتی و تحقیقاتی در لارستان13811388
اجراییلارستانرئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان مجموعه نیما13831401
اجراییلارستانمدیر بنیاد بازشناسی لارستان کهن(مردم نهاد)13871401
اجراییتهرانعضو و مسئول برگزاری همایش های انجمن زبان شناسی ایران13881401
اجراییاستان فارسرئیس گروه اقوام و ادیان مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی13881389
اجراییلارستاننایب رییس بنیاد بازشناسی لارستان کهن13891391
اجراییتهرانعضو انجمن انسان شناسی ایران13891401
اجراییاستان فارسدبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس13931393
اجراییاستان فارسرئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر13931393
اجراییاستان فارسرئیس سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس13931393
اجراییاستان فارسمسئولیت کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی13931396
مدیریتیشیرازمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس13931396
اجراییاستان فارساختیار تشخیص، تعهد و تسجیل هزینه های موضوع مواد52و5313931396
اجراییاستان فارسرئیس و کارگروه کاهش تصدیقهای اداره کل13931396
اجراییاستان فارسمسئول کمیته تبلیغات13941396
آموزشیاستان فارسرئیس کمیته اجرایی آموزش های مهارتی استان فارس13941396
اجراییاستان فارسعضو کمیته روستایی و عشایری ستاد بزرگداشت سی و هفتمین فجر انقلاب اسلامی 13941396
اجراییاستان فارسدبیر منطقه هفت13941396
اجراییاستان فارسرییس کار گروه توسعه مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس13941396
اجراییاستان فارساجرای اعمال مجازات ها برای متخلفین تا سقف 6 ماه13941396
اجراییاستان فارسمعتمد محلی شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی استان فارس13941397
اجراییاستان فارسدبیر کمیته تحقق و بررسی استان فارس13941396
اجراییاستان فارسرئیس چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس13941394
اجراییاستان فارسرئیس ستاد برگزاری سیزدهمین آزمون قرآن و عترت در استان فارس13941394
اجراییاستان فارسرئیس کمیته فرهنگی در ستاد بزرگداشت ارتحال امام(ره) در استان13941394
اجراییاستان فارسرئیس کمیته فرهنگ و هنر - ورزش و جوانان- زنان و خانواده استانداری13951395
اجراییاستان فارسمسئول کمیته فرهنگی استانداری فارس13951395
اجراییاستان فارسرئیس پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس13951395
مدیریتیتهرانمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران13961396
اجراییتهراندبیر کمیته تحقیق و بررسی استانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران13971397
اجراییتهرانرئیس کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسون استاندار تهران13971397
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها11 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه26 مورد مشاهده
modern english & american literature a nutshell1395تالیفصبح انتظار
انتقال ارزش های فرهنگی از طریق زبان جامعه مبدا:آموزش زبان انگلیسی1392تالیف 
زبان و هویت1396تالیف 
دین و جامعه در روسیه قرون 16 و 17 میلادی1391ترجمه 
همایش ملی قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان ایران و جهان1396تالیفنگارستان ادب
سیاست های زبانی ایران و روسیه در دوره معاصر1393تالیف 
فنون و صناعات ادبی، بر اساس فرهنگ و اصلاحات ادبی1395تالیفصبح انتظار
تصریف دستگاه فعل به لاری1393تالیفصبح انتظار
English for islamic theology1395تالیفصبح انتظار
زبان شناسی مقابله ای:بررسی ساخت زبان در لاری و فارسی1392تالیف 
Readers practical analysis of modern english & american short story1395تالیفصبح انتظار
نهج البلاغه در آراء و اندیشه های اسلام شناسان1401تالیفکاشف علم
همایشنامه لارستان کهن1392تدوین 
تاریخ تحولات سیاسی لارستان از سقوط صفویه تا استقرار قاجاریه1393تالیف 
زبان انگلیسی و ارزش های فرهنگی1392تالیف 
همایش ملی زبان و هویت1396تالیفنگارستان ادب
همایشنامه لارستان کهن:دفتر زبان شناسی1391تدوین 
اسلام در روسیه پس از شوروی:جنبه های فردی و عمومی1391ترجمه 
آموزش زبان خارجی و انتقال ارزش های جامعه ی مبدا: مطالعه ی موردی آموزش زبان انگلیسی1392تالیف 
زبانشناسی مقابله ای: بررسی ساخت زبان در لاری و فارسی1392تالیف 
فاعل های مستتر در زبان انگلیسی(تحلیل تجربی گفتمان روایی و محاوره ای)1401تالیفکاشف علم
مجموعه اشعار جایزه ادبی ریحانه1395تالیفتخت جمشید
دین و جامعه در روسیه قرن شانزدهم و هفدهم میلادی1392ترجمهفرهنگ و تمدن
آموزش زبان فارسی به لاری زبانان: ملاحظات زبان شناسی کاربردی1393تالیف 
نهج البلاغه در آراء و اندیشه های اسلام شناسان جلد دوم1401تالیفکاشف علم
(كاربردي) انتقال ارزشهاي فرهنگي از طريق زبان جامعه مبدآ:آموزش زبان انگليسي کارفرماي طرح: پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات ناظر علمی :
زبان انگلیسی(در حد پیشرفته)
زبان روسی(در حد پیشرفته)
زبان فرانسه( در حد خوب)
زبان عربی( در حد متوسط)
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :