زهرا اصغری

daffodil@pnu.ac.ir
09144183027
09144183027
z_asghari_11@yahoo.com
تربیت بدنی
آذربایجان شرقی - تبریز
استادیار
مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی
پیام نور مرکز تبریزکارشناسی مترجمی زبان انگلیسی13761381
پیام نور تهارانکارشناسی ارشدتربیت بدنی مدیریت ورزشی13861388
پیام نور تحصیلات تکمیلیدکتری تخصصیتربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزی13881393
اجراییادراه کل ورزش و جوانانمسیول هیات تنیس روی میز بانوان شهرستان تبریز13781381
اجراییادراه کل ورزش و جواناننایب رییس هیات تنیس روی میز استان آذربایجانشرقی13821386
اجراییادراه کل ورزش و جوانانهیات رییسه هیات تیروکمان استان آذربایجان شرقی13951401
اجراییانجمن تنیس روی میز وزارت علومناظر فنی مسابقات تنیس روی منطقه 313981403
اجراییدانشگاه پیام نوراستاد مشاور انجمن علمی دانشجویی رشته علوم ورزشی مرکز تبریز13991403
مدیریتیدانشگاه پیام نور مدیر گروه آموزشی علوم ورزشی منطقه 314021404
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
قوانین و مقررات تنیس روی میز1397تالیفطنین داتش
سلامتی و زیبایی با ورزش و حرکات کششی1398تالیفالمپیک
آموزش تینس روی میز1393تالیفانتشارات حتمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زبان انگلیسی. داوری و مربیگری ورزشی.کارهای اجرایی
مربیگری بین المللی سطح 1 تنیس روی میز
داوری ملی تنیس روی میز
مربیگری امادگی جسمانی
مربیگری پیلاتس
نایب رییس هیات تنیس روی میز شهرستان تبریز
عضو هیات رییسه هیات تیر و کمان استان آذربایجانشرقی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :