دکتر ابراهیم عزتی لارسری

*****
*****
گیلان - رشت
استادیار
زبانشناسی و زبانهای خارجی