اسماعیل صیدی

esmaeilseidy@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان شرقی - تبریز
استادیار
مهندسی و فناوری کشاورزی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
کاربرد ماشین آلات در دامپروری1393تالیف 
ماشینها و تجهیزات ثابت زراعی1393تالیف 
مبانی خاک ورزی و کاشت1390تالیف 
رسم فنی و نقشه کشی1393تالیف 
سیستمهای هیدرولیک در ماشینهای کشاورزی1394تالیف 
(كاربردي) طراحي و ساخت يك دستگاه تركيبي (كمبينات، شخم حفاظتي-كاشت، متناسب با تركتور مسي فرگوسن 285 کارفرماي طرح: وزارت جهاد كشاورزي ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه راندمان انرژي در روش خاك ورزي مرسوم و حفاظتي براي كشت و كار گندم   ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين مقادير مصرف گازوئيل در فعاليت هاي زراعي استان آذربايجان شرقي 1390.12.13 1391.12.14  ناظر علمی :
(بنيادي) تعيين مقدار انرژي مصرفي در لهيدگي تاير   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :