فاطمه بیان فر

f.bayanfar@pnu.ac.ir
09121573010
09121573010
f.bayanfar@pnu.ac.ir
f.bayanfar@yahoo.com
فیلد آموزش،پژوهش در حوزه روان شناسی تربیتی و حافظه و خانواده درمانی، اصلاح و درمان مشکلات رفتاری افراد
سمنان - سمنان
استادیار
روانشناسی و علوم تربیتی
کسب رتبه اول در دومین جشنواره استانی حرکت دانشگاه های پیام نور استان سمنان سال 1394 ،پژوهشگر برتر دانشگاه های پیام نور استان سمنان سال 1400،رتبه چهارم کنکور کارشناسی ارشد،رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد.رتبه پنجم کنکور دکترای تحصصی دانشگاه های دولتی،رتبه اول دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی،کسب بالاترین امتیاز از آزمون جامع تخصصی دکتری،175 مورد استاد راهنمایی،مشاور و داور پایان نامه کارشناسی ارشد،196 مورد استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی
پیام نور تهرانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)13741378
علوم و تحقیقات تهرانکارشناسی ارشدروان شناسی تربیتی13791381
دانشگاه علامه طباطبایی (تهران)دکترای تخصصیروان شناسی تربیتی13831388
آموزشیدانشگاه علامه طباطبایی تهرانمدرس مدعو(در طول زمانی که دانشجوی دکتری این دانشگاه بودم)13831388
اجراییدانشگاه پیام نور استان سمنانروان شناس،مشاوره خانواده،مشاور تحصیلی دانشجویان 13901401
آموزشیدانشگاه پیام نور استان سمنانتدریس در مقطع کارشناسی و ارشد و تحقیق در رشته های روان شناسی و مشاوره13901401
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان سمنانریاست مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور سمنان13901401
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان سمنانریاست کمیته مشاوره دانشگاه پیام نور استان سمنان13901398
اجراییدانشگاه پیام نور استان سمنانعضوکمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان13931398
اجراییمرکز سمنانعضو گروه آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی 13931398
اجراییاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنانعضو کمیته پژوهش13941398
اجراییپیام نور سمنانعضو شورای آموزشی13941398
مدیریتیاستان سمنانمدیر گروه استانی رشته های علوم تربیتی ،مشاوره؛،روان شناسی ، آموزش محیط زیست،علم اطلاعات و دانش شناسی،علوم ورزشی 13941397
اجراییمرکز سمنانعضو شورای کارآفرینی13951398
اجراییپیام نور سمنان عضو شورای فرهنگی13961398
اجراییدانشگاه پیام نور استان سمنانعضو شورای نظارت و ارزیابی استان سمنان13971401
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان سمنانمدیر گروه استانی رشته های علوم تربیتی ،مشاوره؛،روان شناسی ، آموزش محیط زیست،علم اطلاعات و دانش شناسی،علوم ورزشی14001401
اجراییدانشگاه پیام نور استان سمنانعضو شورای بدوی دانشگاه پیام نور استان سمنان 14011401
اجراییدانشگاه پیام نور استان سمنانعضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی رشته های گروه علوم تربیتی و روان شناسی(روان شناسی اسلامی مثبت گرا،تربیتی و عمومی،تحقیقات آموزشی،مشاوره همه گرایش ها،برنامه ریزی درسی و مدیریت ورزش همه گرایش ها14011402
داخل دانشگاهی6 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی21 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
وزارت بهداشت1 مورد مشاهده
چگونه با کودک لجباز و نافرمان خود رفتار کنم؟1392تالیفدانژه
چگونه خودناتوان سازی تحصیلی را درمان کنیم؟1400تالیفصالحیان
برتامه درسی پنهان و بازده های عاطفی یادگیری1393تالیفآییژ
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی در کودکان و نوجوانان1394تالیفدانژه
(طرح پژوهشی دانشگاه)تاثیر ساختارهای کلاس درس بر انتخاب،کوشش وپافشاری در تکالیف عملی و عملکرد تحصیلی دانشجویان ندارد ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
(طرح پژوهشی دانشگاه) تبيين اثر برنامه درسي پنهان بر عاطفه نسبت به موضوعات درسي در بين دانشجويان رشته هاي روانشناسي ، مشاوره و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور 1391.11.07 1392.08.28کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
(طرح پژوهشی دانشگاه )مقايسه نقش برنامه درسي پنهان در ايجاد بازده هاي عاطفي يادگيري در بين دانشجويان دانشگاه دولتي و پيام نور سمنان 1394.02.19 1394.06.31کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
زبان انگلیسی
مشاوره خانواده و درمان مشکلات رفتاری افراد
زوج درمانی
خانواده درمانی
تحقیق
تدریس
تسلط در حوزه روان شناسی تربیتی و یادگیری
درمانگر مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان
برگزاری 80 عنوان کارگاه آموزشی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور از سال 1390 تا 1398
برگزاری کارگاه های آموزشی و درمانی ویژه خانواده ها در مراکز مشاوره و فرهنگ سراها از سال 1383 تا 1397
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :