دکتر فاطمه السادات قریشی محمدی

Fateme.ghoreishi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
حقوق کیفری بین المللی، عدالت ترمیمی، دیوان کیفری بین الملل،جرم شناسی، حقوق بین الملل
اصفهان - نایین
استادیار
حقوق
دانشگاه شهید بهشتی تهرانکارشناسیحقوق13801384
دانشگاه شهید بهشتی تهرانکارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی13841387
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهراندکتری تخصصیحقوق بین الملل13891395
اجراییاداره کل حقوقی شهرداری تهرانکارشناس و مشاور حقوقی  
اجراییعضو کانون وکلای دادگستریکارآموخته کانون وکلای دادگستری مرکز  
آموزشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان، مراکز بین الملل داخل و خارجتدریس دروس حقوقی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری13860000
مدیریتیدانشگاه پیام نور رییس دانشگاه پیام نور مرکز نایین14010000
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
ساز و كارهاي ترميمي در حقوق بين الملل كيفري1399تالیفجالیز
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زبان انگلیسی
کامپیوتر
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :