فرومن حیدرنژاد

heidarnejad_fa@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
لرستان - نورآباد
مربی
الهیات
دانشکده علوم قرآنی قمکارشناسی ارشدتفسیر قرآن مجید8689
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
اعجاز قرآن از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام1394تالیفباقیات قم
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :