قادر قادری

qaderi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان غربی - مهاباد
استادیار
زبان وادبیات عربی
علامه طباطبایی تهرانکارشناسی زبان و ادبیات عربی13781382
شهید بهشتی تهرانکارشناسی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی13821384
الجامعة الاسلاميه فی لبناندکتریزبان و ادبیات عربی20072011
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
یازده سبتامبر و توطئه های پشت پرده آن1392ترجمهانتشارات احسان
آرایه های بلاغی در قرآن کریم1395ترجمهانتشارات احسان
نحو 11395تالیفانتشارات دانشگاه پیام نور
فرهنگ اصطلاحات فانوس(عربی-فارسی) توسط نشر احسان در تهران به چاپ رسیده است1395تالیفانتشارات احسان
شعر عربی در دوره معاصر(الشعر العربی فی العصر الحدیث)1399تالیفانتشارات دانشگاه پیام نور
ترجمه قرآن کریم1397ترجمهانتشارات افق علم
شعر عربی در دوره عباسی(الشعر العربی فی العصر العباسی)1396تالیفانتشارات دانشگاه پیام نور
با راهیان ایمان1393ترجمهانتشارات دانشگاه پیام نور
اعجاز بلاغی تقدیم و تاخیر در قرآن کریم1399تالیفانتشارات احسان
(بنيادي) تحليل و بررسي فوايد فرهنگي و اجتماعي ضرب المثل هاي موجود در سوره يوسف 1390.08.03 1391.05.03  ناظر علمی :
(بنيادي) اسرار و رموز تقديم و تاخير در قرآن كريم 1387.09.24 1388.07.15  ناظر علمی :
(بنيادي) جايگاه استعاره تمثيليه در قرآن كريم 1391.04.03 1392.07.15  ناظر علمی :
مسلط به کتابت و تکلم به زبان عربی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :