هانیه حاجی نژاد

H.Hajinezhad@pnu.ac.ir
Haniye_Hajinezhad@yahoo.com
H.Hajinezhad@pnu.ac.ir
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی و کسری، حل معادلات با شبکه های عصبی، آموزش مدل سازی برای ریاضیات مدرسه ای
خراسان رضوی - کاشمر
استادیار
ریاضی
دانشگاه صنعتی امیر کبیرکارشناسی ریاضی کاربردی-ریاضی کاربرد در کامپیوتر7882
دانشگاه گیلانکارشناسی ارشدریاضی کاربردی- آنالیز عددی8284
دانشگاه فردوسی مشهددکتریریاضی کاربردی- آنالیز عددی9197
آموزشیدانشگاه پیام نور - مرکز کاشمردستیار علمی و عضو علمی 13861390
آموزشیدانشگاه پیام نور - مرکز کاشمرعضو هیات علمی13901404
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
روش های عددی برای معادلات دیفرانسیل جزُئی1402ترجمهدانشگاه پیام نور- تایید نهایی و در دست چاپ
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کار با نرم افزارهای متلب، میپل و متمتیکا
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :