حمید دهقان زاده

dehghanzadeh@pnu.ac.ir
09133282359
dehghanzadeh@pnu.ac.ir
اصفهان - دولت‌آباد
استادیار
علوم کشاورزی
شهر کردلیسانسزراعت و اصلاح نباتات13711375
آزاد اصفهانکارشناسی ارشدزراعت13781380
علوم و تحقیقاتدکتریفیزیولوژی گیاهان زراعی13811385
اجراییپیام نور تیرانرئیس مرکز13781398
اجراییپیام نور دولت آبادرئیس مرکز1398 
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی11 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه26 مورد مشاهده
تکنولوژی بذر1400تالیفدانشگاه پیام نور
طرح با عنوان بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره آبی و الکلی برخی گیاهان دارویی بر چند گونه باکتری در شرایط آزمایشگاهی   ناظر علمی :
طرح پژوهشی با عنوان اثر تلفیق کود های آلی و شیمیایی برعملکرد دانه و ویژگی های کیفی سیاهدانهظهراب اداوی ناظر علمی :
طرح پژوهشی با موضوع اثزات کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید هومیک بر افزایش تحمل به خشکی ذرت علوفه ایظهراب اداوی ناظر علمی :
(بنيادي) اثر عصاره آبي گال درخت بيد بر پرآوري و ريشه زايي ريزنمونه هاي بيد   ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير عنصر روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت تحت شرايط تنش خشكي 1390.08.01 1391.11.01  ناظر علمی :
(كاربردي) توان دگر آسيبي گونه هاي هرز خانواده چليپائيان بر جوانه زني و رشد اوليه جو، آفتابگردان، شبدر و پنبه   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :