حمیده نوروزپور

hamidehnoroozpour@yahoo.com
hamideh.noroozpour@pnu.ac.ir
مرکزی - ساوه
استادیار
زمین شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا لیسانس علوم تجربی   
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد فوق لیسانس زمین شناسی چینه شناسی و فسیل شناسی   
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران دکتری زمین شناسی چینه شناسی و فسیل شناسی   
آموزشیدانشگاه پيام نور- مرکز اوزتدریس دروس رشته زمین شناسی مقطع کارشناسی   
آموزشیدانشگاه پيام نور مرکز دماوند در مقطع كارشناسي ارشدتدریس دروس رشته زمین شناسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی   
آموزشیدانشگاه پيام نور مرکز همدان در مقطع كارشناسي ارشدتدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی گرایش چینه نگاری و فسیل شناسی   
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز ساوهتدریس دروس زمین شناسی مقطع کارشناسی   
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز لواسان تدریس دروس رشته زمین شناسی مقطع کارشناسی   
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق در مقطع کارشناسی ارشد تدریس دروس رشته زمین شناسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی  
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز اراک تدریس دروس رشته زمین شناسی مقطع کارشناسی   
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز شهریار تدریس دروس رشته زمین شناسی مقطع کارشناسی   
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
اصول چینه نگاری شیمیایی 1395تالیفجهاد دانشگاهی
روزنبران پلاژیک کرتاسه1391تالیفآثار نفیس
کاربرد منطق فازی در چینه شناسی1391تالیفاثار نفیس
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
1-آشنایی تخصصی فرامینفرهای آزاد نئوژن
2-آشنایی با روش های کلاسیک آنالیز سنگ ها و کانی ها
3-اندازه گیری عناصر TRACE به روش ICP-OES
4-دیرینه مغناطیس
4-مغناطیس سنجی
5-نگرش در مطالعه و شناسایی دنیای پیچیده فرامینفرهای آزاد
Stratigraphy, paleon to logy and sedimen talogy Including trace fossils-6
7-Foreland Basian : Archive of Tectonic and Climate
8-ARC GIS مقدماتی
9-ARC GIS پیشرفته
10-MATLAB
11-SPSS
12-PETREL
13-Corel Draw
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :