دکتر حمید رضا ایمانی فر

imanifar@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خانواده درمانی، مطالعات بین رشته ای قرآن کریم،شخصیت
فارس - لامرد
استادیار
گروه آموزشی علوم تربیتی و روانشناسی
من دکتری روانشناسی عمومی هستم.کارشناسی روانشناسی بالینی،ارشد تربیتی از دانشگاه شیراز، دکتری روانشناسی عمومی از تحصیلات تکمیلی پیام نور هستم.از سال 1386 به استخدام یام نور درامدم و اکنون نیز با مرتبه استادیاری و با ایه ده مشغول خدمت هستم
دانشگاه شیرازکارشناسیروانشناسی بالینی13731376
دانشگاه شیرازکارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی13791381
تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتراروانشناسی عمومی13911395
مدیریتیپیام نور واحد سپیدانریس واحد13991401
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه19 مورد مشاهده
عشق ازدواج طلاق از دیدگاه تربیتی1390تالیف 
تربیت کودکان به زبان ساده1390تالیف 
(بنيادي) بررسي و مقايسه بخشش از ديدگاه قرآن و روانشناسي 1390.03.04 1391.07.15  ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه رشد ديني در دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان و دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نور شهرستان لامرد 1387.10.02 1389.03.05  ناظر علمی :
(بنيادي) اكتساب زبان از ديدگاه قرآن و روانشناسي   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :