امیر مسعود صفری

amir.safari108@pnu.ac.ir
amir.safari108@pnu.ac.ir
amir.safari108@gmail.com
تاريخ ، هنر ، اديان
مرکزی - دلیجان
مربی
الهیات و علوم اسلامی
امام صادق (ع) / تهرانکارشناسی ارشد پیوستهالهیات13721380
ادیان و مذاهبدکتریمطالعات تطبیقی ادیان1393 
آموزشیپژوهشکده تحقیقات اسلامیفعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی13811384
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامیاجرایی - آموزشی13851386
آموزشیپيام نور مركز دليجانعضو هيأت علمي1386 
اجراییپيام نور مركز دليجانمدير گروه علوم انساني13881391
اجراییپيام نور مركز دليجانمعاونت آموزشي13911393
رتبه های علمی کسب شده و جوایز1 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
آسیب شناسی ترجمه فارسی قرآن کریم1398تالیفمهر سبحان
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آشنایی با مهارت های هفتگانه ICDL
آشنایی با روش تدریس
آشنایی با زبان های انگلیسی ، عربی ، لاتین و یونانی
آشنایی با مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
آشنایی با روش ها و مهارت های تدریس و آموزش الکترونیکی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :