حسین قنبری

ghanbari51@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
گیلان - رشت
استادیار
جغرافیا
دانشگاه تهرانکارشناسیجغرافیا13691373
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشدجغرافیا13791382
دانشگاه تهراندکتریجغرافیا13821387
اجراییدانشگاه پیام نور گیلانمدیر گروه13921398
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي نقش خدمات رفاهي بر انگيزه و روحيه كاركنان سپاه حضرت رسول کارفرماي طرح: سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل عددي فيزيوگرافي حوضه ابخيز خشكه رود گيلان کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل عددي-فيزيوگرافيكي حوضه آبخيز خشكه رود رودسر به منظور تعيين پتانسيل هاي مخاطرات طبيعي سيل 1392.02.05 1392.09.03کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل عددي فسزيوگرافيكي حوضه آبخيز خشكه رود گيلان کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان اثربخشي خدمات رفاهي و اداري بر انگيزه و كارايي كاركنان سپاه محمد رسول الله   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعات هوا واقليم حوضه ابخيز خشكه رود رودسر به منظور تعيين پتانسيلهاي مخاطرات طبيعي   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعات هيدرولوزي حوضه آبخيز خشكه رود رودسر   ناظر علمی :
مسلط به دو زبان انگلیسی و فرانسه
مسلط به نرم افزار مهندسی آرک جی آی اس
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :