حسین تبیانیان

tebyaniyan@pnu.ac.ir
09122314186
hossein_tebyaniyan@yahoo.com
سمنان - سمنان
استادیار
مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزدکتریحسابداری1395 
سمنان کارشناسی حسابداری 7982
فیروزکوه کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی مالی 8688
اجراییدامغان سرپرست بنیاد 13841386
اجراییپیام نور مهدیشهر اداری ومالی 1386 
آموزشیپیام نور مهدیشهر هیات علمی 1389 
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه19 مورد مشاهده
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی شرکت های حمل ونقل 1395تالیفنشر دریچه
تدوین استاتژی جهت سرمایه گذاری خارجی در ایران 1395تالیفنشر دریچه
بررسی تاثیرنیروی انسانی و سرمایه گذاری آموزشی نیروی انسانی در رشد وتوسعه سازمان،صنعت،اقتصاد   ناظر علمی :
چگونگی ایجاد و توسعه کار افرینی در سازمانها حسین تبیانیان ناظر علمی :
بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران حسین تبیانیان ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر بهره وري كاركنان در بخش هاي صنعتي و توليدي 1390.08.29 1391.03.16  ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه سرمايه گذاري در فن اوري اطلاعات و تاثير آن در در بهبود تصميم گيري مديران 1392.09.19 1393.11.14  ناظر علمی :
شرکت در کارگاه اشنایی با سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار
شرکت در کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت
شرکت در کارگاه اموزشی نشریات دانشجویی
شرکت در کارگاه بصیرت افزایی در دانشگاه پیام نور
شرکت در کارگاه صندوق رفاء دانشجویان
شرکت در کارگاه نحوه استفاده از تجهیزات رسانه ای
شرکت در کارگاه نحوه استفاده از تجهیزات رسانه ای
شرکت در کارگاه امنای اموال
شرکت در کارگاه نرم افزار چاپ سربرگ
شرکت در کارگاه اصناف
شرکت در کارگاه روش تدریس استید در دانشگاه
شرکت در کارگاه همایش در دانشگاه پیام نور
شرکت در کارگاه سربرگ
شرکت در کارگاه ائین نامه مالی ومعاملاتی
شرکت در کارگاه بسیج
شرکت در کارگاه سنجش و اندازه گیری سوال
عضو هیات اجرایی انتخابات
گواهی نماینده حفاظت ازمون
گواهی شرکت در کارگکاه عصب شناسی
گواهی شرکت در طرح اموزسی ضیافت اندیشه اساتید با موضوع اندیشه سیاسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :