سید علی اکبر حسین زاده

hosseinzadeh.sa@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زنجیره تامین، کارآفرینی، مباحث کلان صنعت،
گیلان - رشت
مربی
مدیریت بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات
علم وصنعت ایرانکارشناسیمهندسی صنایع13801384
مازندرانکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی13851387
اجراییمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیپژوهشگر ارشد گروه صنعت13881391
مدیریتیپیام نور مرکز بهارمعاون آموزشی مرکز13941395
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه19 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي ويژگي هاي فردي اثرگذار بر كارآفريني در دانشجويان دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور بهار) 1392.11.07 1394.05.28  ناظر علمی :
پژوهش در حوزه مدیریت، مدیریت صنعتی و کارآفرینی
معرفی کسب و کارهای خلاقانه
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :