جواد پاک سیما

paksima@ymail.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
-----
-----
-----
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
تحلیل وطراحی الگوریتمها1391تالیف 
(كاربردي) طراحي يك الگوريتم هوشمند براي برنامه ريزي كلاسهاي دانشگاه پيام نور   ناظر علمی :
(بنيادي) طراحي يك تستر براي بخش رتبه بندي موتور جستجوي پارسي جو   ناظر علمی :
(كاربردي) طراحي الگوريتمي براي جستجوي عبارت   ناظر علمی :
(بنيادي) بهينه سازي الگوريتم هاي جستجو در جستجوگرها   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :