لیلا اسدزاده

l_asadzadeh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان غربی - ماکو
مربی
کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) يك الگوريتم ژنتيك جستجوي محلي براي حل مسئله زمانبندي كار كارگاهي با استفاده از عاملهاي هوشمند   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :