دکتر محمودرضا اثناعشری

asnaashari@pnu.ac.ir
asnaashari@pnu.ac.ir
doctorasnaashari.persianblog.ir
drasnaashari.blogfa.com
https://www.linkedin.com/in/mahmoodreza-asnaashari-5442a783/
فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی، اجرایی، مدیریتی، آموزشی
مازندران - پل سفید
مربی
علوم کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجدکتریدامپزشکی13751382
اجراییدامپزشک معتمد بیمه بانک کشاورزی قائمشهربیمه گذار دام (گاو و گوسفند و زنبور عسل) بانک کشاورزی قائمشهر13831385
اجراییداروخانه دامپزشکی دکتر اثناعشریموسس و مسئول فنی داروخانه دامپزشکی دکتر اثناعشری13831386
آموزشیدانشگاه پیام نور استان مازندرانمدرس مدعو دانشگاه پیام نور مراکز ساری و بابل13851386
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان مازندرانمسئول پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور واحد پل سفید13861392
آموزشیدانشگاه پیام نور استان مازندرانعضو هیات علمی13861401
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان مازندرانجانشین رئیس دانشگاه پیام نور واحد پل سفید13891389
اجراییدانشگاه پیام نور استان مازندرانعضو کمیته جذب مدرسین مدعو دانشگاه پیام نور واحد پل سفید13891392
اجراییدانشگاه پیام نورعضو شورای تخصصی رشته مهندسی علوم دامی13901391
رتبه های علمی کسب شده و جوایز6 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه40 مورد مشاهده
داروهای کاربردی در دامپزشکی1387تالیفانتشارات نور علم
(كاربردي) بررسي ميزان شيوع بيماري بروسلوز (تب مالت) در گاوهاي برخي از دامداريهاي استان مازندران و نقش آن در ابتلاي انسان 1390.10.11 1391.01.15  ناظر علمی : دکتر بابک مومنی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران
(بنيادي) بررسي شيوع آلودگي به فاسيولا در نشخواركنندگان ذبح شده در كشتارگاههاي استان مازندران در سال 1389 1389.06.02 1390.04.23  ناظر علمی : دکتر محمدرضا یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بابل
(كاربردي) بررسي كشتارگاهي كيست هيداتيك در گوسفندان استان مازندران در فصول تابستان و پائيز 1387  ناظر علمی : دکتر جانعلی غفاری چراتی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
(كاربردي) بررسي كشتارگاهي شيوع آلودگي به ديكروسليوم دندريتيكوم در نشخواركنندگان استان مازندران در سال 1389   ناظر علمی : دکتر جانعلی غفاری چراتی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
آشنایی با زبان آلمانی، دارای مدارک A1، A2 و B1 از انیستیتو گوته سفارت آلمان
تشخیص و درمان بیماریهای دام و طیور از قبیل جراحی، نسخه نویسی، واکسیناسیون و...
آشنایی با نرم افزارهای کاربردی کامپیوتر
آشنایی با زبان انگلیسی
پرورش طیور گوشتی
پرورش مرغ تخمگذار
پرورش گاوهای شیری و گوشتی
کارخانجات جوجه کشی
پرورش مرغ مادر
پرورش گوسفند و بز
تلقیح مصنوعی در گاو
تکثیر و پرورش ماهی
بهداشت مواد غذایی
کارخانجات سوسیس و کالباس
پرورش شترمرغ
بازرسی کشتارگاه دام و طیور
بهداشت و تولید در کارخانجات مواد غذایی
بهداشت و تولید در صنایع شیر و فرآورده های لبنی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :