مهناز السادات امیرشاه کرمی

amirshahkarami@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فسیل شناسی به روزن داران بنتیک الیگوسن میوسن، چینه نگاری سکانسی، زمین شناسی زیست محیط، کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در زمین شناسی به ویژه مطالعات چینه شناسی، مطالعات چینه شناسی اکتشافات میدانهای نفت و گاز، موزه علوم طبیعی
اصفهان - اصفهان
دانشیار
زمین شناسی
دانشیار زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی فارغ التحصیل گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان با رتبه اول در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، دارای دوره تخصصی فرصت مطالعاتی از موزه تاریخ طبیعی بازل سوئیس،
دانشگاه اصفهانکارشناسیزمین شناسی13701374
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدزمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی13751377
دانشگاه اصفهاندکترای تخصصیزمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی13811385
آموزشیبنیاد فرهنگی امام محمد باقر علیه السلام اصفهانمدرس13781384
آموزشیمرکز ضمن خدمت فاطمه الزهرا س اصفهانمدرس13781380
اجراییسازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهانمسوول فنی معدن13781401
آموزشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان هیات علمی13851401
اجراییدانشگاه پیام نور استان اصفهانمدیرگروه علوم پایه 13991401
اجراییدانشگاه پیام نور اصفهانمدیرگروه علوم پایه منظقه 6 استان اصفهان13991402
داخل دانشگاهی3 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی23 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب3 مورد مشاهده
فسیل شناسی خارداران و لاله وشان1390تالیف 
(بنيادي) چينه نگاري سكانسي سازند هاي گدون و داريان در برش چينه شناسي كوه حسين در شمال شيراز، حوضه زاگرس 1390.03.28 1394.02.21  ناظر علمی :
(كاربردي) فسيل شناسي روزن داران كف زي بزرگ در نهشته هاي اليگوسن-ميوسن در بخشي از حوضه رسوبي زاگرس، جنوب غربي ايران 1389.11.16 1391.07.10  ناظر علمی :
نرم افزار ARC GIS
نرم افزار اتوکد
نرم افزار ENVI
نرم افزار COREL DRAW
تهیه مقاطع نازک میکروسگپی جهت دار از نمونه های ایزوله میکروفسیل های بنتیک
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :