مجید اخشابی

majidakhshabi@pnu.ac.ir
majidakhshabi@pnu.ac.ir
موسیقی، خوشنویسی، پژوهش
تهران - تهران
استادیار
هنر
دانشگاه آزاد چالوسکارشناسیمهندسی عمران-عمران13741396
دانشکده هنر و معماریکارشناسیموسیقی13781385
دانشگاه هنر تهرانکارشناسی ارشدنوازندگی موسیقی ایرانی13861388
دانشگاه هنر تهراندکتراپژوهش هنر13911396
اجراییصداوسیمانوازنده سنتور13711401
اجراییصداوسیماآهنگساز، تنظیم کننده و ناظر ضبط و خواننده13721401
مدیریتیشرکت آوای برگ وابسته به حوزه هنری مدیریت تولید13771381
اجراییمرکز موسیقی صداوسیمارهبری ارکستر شماره 413821385
اجراییصداوسیمارهبری ارکستر ملی13821383
مدیریتیمرکز مهارت آموزی و آموزشگاه موسیقی همرازصاحب امتیاز و مدیرمسئول13871401
مدیریتیماهنامه فرهنگی اجتماعی زیروبمصاحب امتیاز و مدیرمسئول13901397
مدیریتیفصلنامه آفرینش هنر در زمینه پژوهش هنرصاحب امتیاز و مدیرمسئول13931401
مدیریتیموسسه فرهنگی هنری مهرآوا هنر ، پایگاه خبری زیروبم نیوز و کانون تبلیغاتی پریزادصاحب امتیاز و مدیرمسئول13931401
مدیریتیفصلنامه موسیقی شناخت در زمینه موسیقیصاحب امتیاز و مدیرمسئول13971401
اجراییوزارت علوم و تحقیقات و فناوریمشاور اداره کل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری13981401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها20 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی11 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
متد علمی سنتورنوازی1401تالیفنشر دانشگاهی
نوازندگي در استوديو1389تالیفنشر انشا
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خوانندگی
نوازندگی
آهنگسازی
تحقیق
نویسندگی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :