معصومه هزارجریبی دستکی

masoomeh.hezarjaribi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مازندران - تنکابن
استادیار
ریاضی
پیام نور مرکز رشتکارشناسیریاضی محض7882
دانشگاه سمنانکارشناسی ارشدریاضی محض -جبر8385
دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقاتدکتری تخصصیریاضی محض-جبر9398
اجراییدانشگاه پیام نور تنکابندبیر کمیته اجرایی دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها سال 139313931393
اجراییکمیته بانوان انجمن ریاضی ایرانرابط کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران در دانشگاه پیام نور استان مازندران13991401
اجراییدانشگاه پیام نور استان مازندرانعضو گروه اموزشی و پژوهشی گروه علوم پایه استان مازندران14001401
مدیریتیدانشگاه پیام نور تنکابنسرپرست دانشگاه پیام نور تنکابن14011401
اجراییدانشگاه پیام نور تنکابنمسئول پژوهش9294
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(ساير موارد) مقايسه سبك هاي يادگيري دانشجويان موفق و ناموفق رشته رياضي دانشگاه پيام نور استان مازندران 1391.09.14 1393.10.13نقي پور اكبر ناظر علمی :
توانایی کار با نرم افزار ها و شبکه های اجتماعی
مهارت لازم در ارتباطات زبان انگلیسی
آشنایی به نرم افزار Spss
آشنایی کامل با نرم افزار آفیس Microsoft office
نرم افزار ویرایشگر XEPERSIAN
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :