مهران خاکی

m_khaki@pnu.ac.ir
m_khaki@pnu.ac.ir
قزوین - بویین‌زهرا
استادیار
مهندسی کشاورزی
دانشگاه ازاد اسلامی اراکدکتریاصلاح نباتات13941399
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) روش استفاده از ماشين حساب 3600 كاسيو در حل مسائل اماري   ناظر علمی :
(كاربردي) اقتصادي كردن روش هاي ابياري در كشاورزي مدرن   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :