میکائیل جمال پور

m.jamalpour@pnu.ac.ir
09144042977
dr_jamalpour@pnu.ac.ir
mkja1391@gmail.com
علمی، فلسفی،معارف اسلامی،فرهنگی،منطقی، تاریخی، اجتماعی
آذربایجان شرقی - ممقان
استادیار
الهیات
دکترای فلسفه از دانشگاه علوم و تحقیقات، استادیار دانشگاه پیام نور
دانشگاه تبریزکارشناسیفلسفه13651369
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدفلسفه13751378
علوم و تحقیقات تهراندکتریفلسفه13801385
مدیریتیاستانداری آذربایجانشرقیمدیر کل آموزش و پژوهش استانداری آذربایجانشرقی13891391
آموزشیدانشگاه پیام نور تبریزمعاون آموزشی دانشگاه پیام نور تبریز13911392
اجراییدانشگاه پیام نور استانرئیس دانشگاه پیام نور استان14001402
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه18 مورد مشاهده
انقلاب اسلامی1399تالیف
مثل افلاطونی1396تالیف
تشییع لندنی1397تالیف
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشی، پژوهشی، کارشناس صدا و سیما، روشنگری فرهنگی و اجتماعی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :