محمدجواد یزدی

mj.koochakyazdi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تفسیر قرآن، علوم قرآنی، نهج البلاغه
یزد - مهریز
استادیار
علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسیجامعه شناسی(پژوهشگری)13571363
حوزه علمیه قمدکتریتفسیر و علوم قرآن13641380
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه22 مورد مشاهده
تربیت اخلاقی دوره ابتدایی با رویکرد اسلامی1399تالیفسنجش و دانش
مقایسه و بررسی دیدگاه های تفسیری علامه در تفسیر المیزان با آیت الله طالقانی در تفسیر پرتویی از قرآن1399تالیفموسسه آموزشی تالیفی ارشدان
بررسی جرایم حوزه آب و فاضلاب شهری و پیشگیری از آن1395تالیفتوز و قلم یزد
آزادی بیان شمشیری دو لبه1396تالیفنور و قلم یزد
فقیه فداکارشهید آیت الله صدوقی1389تالیف 
سیره وسیمای امام علی علیه السلام در قرآن و نهج البلاغه1395تالیفتوز و قلم یزد
ارزش های بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم1396تالیفنور و قلم یزد
مبانی قرآنی و حدیثی کلام مقام معظم رهبری درباره علم، یزد1395تدوینانتشارات محمد هادی
خدمتگزار متعهد1395تالیفنونهالان یزد
رسالت مادری و همسری از دیدگاه قرآن و روایات1396تالیفتوز و قلم یزد
تنش های روانی وراه های مقابله با آن از دیدگاه قرآن ، روایات و روان شناسی1396تالیفنور و قلم یزد
دریافتی نو از سوره مبارکه حمد1381تالیفرستگار
خلاصه نظریات آیت ا... جوادی آملی و فخر رازی درباره تفسیر سوره مبارکه حمد1399تالیفسنجش و دانش
خدمتگزار متعهد(نگاهی به زندگی سومین شهید محراب)1395تالیفانتشارات نونهالان یزد
مبانی قرآنی و حدیثی کلام مقام معظم رهبری درباره علم، یزد1395تدوینانتشارات محمد هادی
مبانی قرآنی و حدیثی کلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درباره علم1396تالیفمحمد هادی
سوره مبارکه فصلت از دیدگاه مفسرین و فلاسفه فریقین1398تالیفسنجش و دانش
احسان و قاعده فقهی و حقوقی ضمان1400تالیفموسسه آموزشی تالیفی کارآفرین آریا
شهادت و قضاوت زنان در فقه امامیه1399تالیفسنجش و دانش
معراج در ترازوی نقد و بررسی با هدف پاسخ به شبهات آن1395تالیفتوز و قلم یزد
مضرات و فواید نوشابه های الکلی از دیدگاه قرآن و روایات1396تالیفتوز و قلم یزد
بررسی علل و آثار حیا زدایی و غیرت زدایی بر اساس آیات و روایات و نهج البلاغه 1397تالیف 
(ساير موارد) نقد و بررسي روش عرفاني در تفسير قران كريم 1389.01.30 1390.11.12  ناظر علمی :
(كاربردي) روش هاي تفسيرس و نقد آنها   ناظر علمی :
(كاربردي) پيام هاي تربيتي ، اجتماعي و سياسي آيات مربوط به پيامبر (ص   ناظر علمی :
(كاربردي) نقدي بر ترجمه آقاي موسوي گرمارودي بر قرآن كريم   ناظر علمی :
(ساير موارد) مقايسه نظريات سيوطي با تفسير نعماني در بحث وجوه و نظاير 1390.11.01 1392.03.20  ناظر علمی :
فرهنگی و مذهبی
فرهنگی و مذهبی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :