محمدرضا حاجی احمدلوئی

management.pnujol@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تحصیل، تدریس، ورزش، سفر
آذربایجان شرقی - جلفا
مربی
مدیریت بازرگانی
داشگاه آزاد اسلامی تبریزکارشناسی ارشدمدیر یت صنعتی13811384
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(ساير موارد) تعيين علل پايين بودن معدل در دانشگاههاي پيام نور استان آذربايجانشرقي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
مربی ورزش های رزمی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :