مختار فتحی

mokhtarfathi@pnu.ac.ir
0918-888-6531
fathi_mokhtar@yahoo.com
کردستان - سنندج
استادیار
علوم کشاورزی
آموزشکده کشاورزی نیشابورکاردانی امور دامی13761378
دانشگاه کردستانکارشناسیعلوم دامی13781380
دانشگاه گیلانکارشناسی ارشدعلوم دامی-تغذیه13811383
دانشگاه شبستردکتری تخصصیعلوم دامی-تغذیه13861390
اجراییجهاد کشاورزیکارشناس ارشد علوم دامی13851388
آموزشیآموزش و پرورشدبیر زیست شناسی13891391
آموزشیدانشگاه پیام نور پاوهتدریس 13891398
مدیریتیدانشگاه پیام نورمدیر گروه استانی مهندسی کشاورزی13921398
مقالات منتشر شده در نشریات ISI7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی19 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
آشنایی با دامپروری ایران1395تالیفدانشگاه پیام نور
تغذیه دام تکمیلی1395تالیفدانشگاه پیام نور
اطلس رنگی بیماری‌های طیور، کمکی به پرورش‌دهندگان و افراد حرفه‌ای در پرورش طیور1394ترجمه 
اصول نگهداری و تبدیل محصولات کشاورزی1396تالیفدانشگاه پیام نور
پرورش زنبور عسل1398تالیفدانشگاه پیام نور
راهنمای تشخیص و کنرل بیماری ها و آفات زنبور عسل1394ترجمهسخنوران
(كاربردي) بررسي تاثير كشت هاي لاكتو باسيلوس بر برخي پارامترهاي خوني، فعاليت آنزيم هاي غير عملكردي پلاسما و تلفات جوجه هاي گوشتي 1392.08.19 1392.10.03  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثيرات سطوح مختلف نانوذرات روي بر عملكرد، وضعيت آنتي¬اكسيداني و برخي فراسنجه¬هاي خوني و بيوشيمايي جوجه¬هاي گوشتي 1393.12.26 1394.06.15  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :