mokhtarfathi@pnu.ac.ir
mokhtarfathi@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان کردستان
استادیار
علوم کشاورزی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی18 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
آشنایی با دامپروری ایران1395تالیف 
اطلس رنگی بیماری‌های طیور، کمکی به پرورش‌دهندگان و افراد حرفه‌ای در پرورش طیور1394ترجمه 
راهنمای تشخیص و کنرل بیماری ها و آفات زنبور عسل1394ترجمه 
(كاربردي) بررسي تاثير كشت هاي لاكتو باسيلوس بر برخي پارامترهاي خوني، فعاليت آنزيم هاي غير عملكردي پلاسما و تلفات جوجه هاي گوشتي 1392.08.19 1392.10.03  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثيرات سطوح مختلف نانوذرات روي بر عملكرد، وضعيت آنتي¬اكسيداني و برخي فراسنجه¬هاي خوني و بيوشيمايي جوجه¬هاي گوشتي 1393.12.26 1394.06.15  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :