مراد درخشان

derakhshan_morad@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - شیراز
استادیار
مهندسی فناوری اطلاعات (هوش مصنوعی)
دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه شیرازلیسانسمهندسی کامپیوتر - نرم افزار13671371
دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه شیرازفوق لیسانسهوش ماشین و رباتیک13751377
دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شاهروددکتراهوش مصنوعی13901395
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي نقش پايگاه داده توزيعي در تجارت الكترونيك 1387.12.22 1389.07.12کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه خودكارآمدي رايانه دانشجويان دختر و پسر رشته هاي فني و مهندسي- پايه و علوم انساني 1387.12.22 1389.07.14کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ريسك مديريت در محصولات توليدي توسط شبكه هاي عصبي   ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد نرم افزار تحقيق در عمليات در محصولات توليدي توسط نرم افزار كيو اس بي   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :