مرتضی جعفری بالابند

m.jafari@pnu.ac.ir
09112457516
m.jafari@pnu.ac.ir
گیلان - رودسر
مربی
علوم اجتماعی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اجراییدانشگاه پیام نور املشسرپرست واحد13921397
آموزشیرشتعضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور استان گیلان8891
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
: راهنمای گام به گام تحلیل داده یا برنامه spss1392ترجمه 
اصول جامعه شناسی1393ترجمه 
مارکسیسم و داروینیسم1393ترجمه 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :