سیدمحمدحسین موسی کاظمی محمدی

_@_.com
scholar.google.com/citations?user=wf0TtDEAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://www.linkedin.com/in/mousakazemi/
قم - سلفچگان
استادیار
فیزیک
کاشانکارشناسیمهندسی برق گرایش الکترونیک13761380
شهید بهشتی تهرانکارشناسی ارشدمهندسی هسته‌ای گرایش راکتور13811384
اصفهاندکتری تخصصیمهندسی هسته‌ای گرایش راکتور13931397
اجراییسازمان انرژی اتمی ایرانکارشناس حفاظت فیزیکی و امنیت مواد هسته‌ای بخش پادمان هسته ای13861386
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو هیأت علمی1387 
اجراییدانشگاه پیام نور استان قممسئول رشته فیزیک دانشگاه پیام نور استان قم13881392
اجراییدانشگاه پیام نور استان قمراه اندازی و تجهیز آزمایشگاه فیزیک جدید مرکز قم13891389
اجراییدانشگاه پیام نور استان قمعضو کمیته فنی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی استان قم1394 
اجراییدانشگاه پیام نور استان قمعضو کمیته فنی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه پیام نور استان قم14011403
رتبه های علمی کسب شده و جوایز4 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها21 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI11 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
انرژی امروز (جلد اول)1401ترجمهدانشگاه پیام نور
مقدمه ای بر سیستم های انرژی باد (مبانی، فناوری و بهره برداری)1401ترجمهدانشگاه پیام نور
انرژی امروز (جلد دوم)1402ترجمهدانشگاه پیام نور
مبانی مهندسی برق1388تالیفدانشگاه پیام نور
روش ايجاد تخلخل در ساختار سيليكون به وسيله فرايند الكتروشيميايي با استفاده از ذرات آهن   ناظر علمی : دکتر امیرعباس صبوری دودران
محاسبه طيف انرژي دي ان اي - اوليگونكلوتايد به روش DFT   ناظر علمی :
شناسایی فاصله بین آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در دو گروه برنامه ریزی درسی برق و کنترل و ابزار دقیق   ناظر علمی : سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان قم
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :