دکتر نفیسه صدر ارحامی

n.sadr@pnu.ac.ir
n.sadr@pnu.ac.ir
جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی ، مسایل جوانان
اصفهان - اصفهان
استاد
علوم انسانی
دانشگاه اصفهان کارشناسیعلوم اجتماعی 13741378
دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد جامعه شناسی 13791381
دانشگاه شیراز دکتری جامعه شناسی - تغییرات اجتماعی 13911396
آموزشیدانشگاه پیام نوراستان اصفهانهیات علمی13861403
اجراییدانشگاه پیام نور استان اصفهانعضو شورای تخصصی رشته جامعه شناسی 13981399
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC11 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی (گنجینه ی طلایی) براساس کتاب ترازل ترجمه دکتر هوشنگ نایبی1390تالیفپیام دانشگاهی
(كاربردي) بررسي رابطه بين مهاجرين وتحرك اجتماعي در بين مهاجرين شهر به اصفهان 1390.08.28 1392.07.17  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :