بابک ناصح چافی

*****
*****
گیلان - لنگرود
استادیار
دکترای مهندسی کامپیوتر - نرم افزار