دکتر ناصر ارزانی Dr Nasser Arzani

arzan2@yahoo.com
226- 3521804- 031
09133152039
arzan2@yahoo.com
اصفهان - اصفهان
استاد
زمین شناسی
دانشگاه ردینگ در غرب لندن (PRIS- Reading University, West London)دکتری زمین شناسی- شاخه رسوب و سنگ رسوبی  
University of Reading, West LondonPh DSedimentology13721376
اجراییدانشگاه پیام نور اصفهان و گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهانعضو هیات علمی  
مدیریتیدانشگاه پیام نور اصفهانرئیس  
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان اصفهانمعاون پژوهشی  
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی4 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI17 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
مبانی خاک شناسی1390تالیفدانشگاه پیام نور
زبان تخصصی زمین شناسی1390تالیفدانشگاه پیام نور
ژئوشیمی رسوبی، کارشناسی ارشد1391تالیفدانشگاه پیام نور
آزمایشگاه رسوب شناسی1389تالیفدانشگاه پیام نور
زمین شناسی زیر سطحی1385تالیفدانشگاه پیام نور
Alluvial Fan- 2005- Geological Society of London فصل چهارم در مورد مخروط افکنه ابرکوه 2005تالیفGSL- London, Sp. Publ., 251
تحقیق در زمینه آب در مخروط افکنه های بزرگعضویت در انجمن ممخازن آب در اروپا (EWRA) ناظر علمی :
طرح مشترک تحقیقاتی با دانشگاه جکسون استیت امریکا بر روی رسوبات مرز پرمین-تریاس در ایران (2003 تا کنون)دکتر عزت حیدری- استاد دانشگاه جکسون ناظر علمی :
طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه دورهام انگلستان بر روی مخروط افکنه های عظیم ایران مرکزیدکتر استوارت جونز ناظر علمی :
طرح ملی مطالعه سازند آسماری در زاگرس (طرح دانشگاه اصفهان- شرکت ملی نفت) 1385-1392دکتر علی صیرفیان، دکتر حسین وزیری مقدم و دکتر علی طاهری (گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان) ناظر علمی : دکتر فرهودی- استاد دانشگاه شیراز
(كاربردي) بررسي رخساره ها و فرايند هاي دياژنتيك موثر بر كيفيت سنگهاي ساختماني مرمريت.....   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نوع رخساره ها ي رسوبي و فرايند هاي دياژنتيك 1388.06.09 1390.06.08  ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه و بررسي تكامل مخروط افكنه بزرگ كواترنر و رابطه آن با تغييرات آب و هوايي و تكتونيك در منطقه شمال و شرق استان اصفهان (در امتداد رشته كوه قهرود و در منطقه سو،كلهرود، اردستان و زفره)   ناظر علمی :
عضو هیات علمی- مرتبه استاد - پایه 37 (Professor- Sedimentologist)
محقق در زمینه آب در مخروط افکنه های بزرگ و عضو انجمن علمی منابع آب در اروپا (EWRA)
عضو نظام مهندسی معدن (رتبه یک) و کارشناس رسمی سازمان ملی استاندارد در زمینه مواد معدنی
مسئول فنی اکتشاف معادن مرمریت و تراورتن و کانسار های رسوبی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :