دکتر پروانه مهرجو

p.mehrjoo@pnu.ac.ir
09375787227
moazam17@yahoo.com
امورفرهنگی، مشاوره، فعالیت در بسیج
-----
-----
-----
آزاد اسلامی واحد تنکابنکارشناسیعلوم تربیتی7680
شاهد تهرانکارشناسی ارشدفلسفه تعلیم و تربیت8386
آموزشیپیام نور هرمزگانعضو هیئت علمی8692
آموزشیپیام نور حسن آبادعضو هیئت علمی9395
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
تفکر انتقادی1394تالیفسبز رایان گستر
در مسیر تعهد سازمانی با رویکرد اسلامی1400تالیفسبز رایان گستر
آموزش و تربیت کودک (مجموعه مقالات)1394تالیفسبز رایان گستر
(كاربردي) بررسي ميزان آگاهي اساتيد دانشگاه پيام نور استان هرمزگان از شيوه هاي تدريس مبتني بر تفكر انتقادي در سال تحصيلي 87-88 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
مشاوره
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :