پروانه کمالی دهکردی

*****
*****
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
استادیار
اقتصاد