پیمان اکبری

peymanakbari3537@pnu.ac.ir
09187535270
Peymanakbari3537@yahoo.com
https://scholar.google.com/citations?user=yIToo-EAAAAJ&hl=en
کرمانشاه - اسلام‌آباد غرب
استادیار
مدیریت
آزاد اسلامی واحد کرمانشاهلیسانسمدیریت بازرگانی13821385
آزاد اسلامی واحد کرمانشاهفوق لیسانسمدیریت بازرگانی13871389
پیام نور مرکز کرمانشاهلیسانسمدیریت بازرگانی13941394
خوارزمیدکترامدیریت دولتی13961399
مدیریتیدانشگاه پیام نور اسلام آباد غربرابط پژوهشی13921394
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهنماینده ریس استان در دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه13941394
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهنماینده ریس استان در سازمان دارایی و مالیات13951397
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهمدیر گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری استان کرمانشاه و مدیر گروه اقتصاد منطقه 514021404
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه85 مورد مشاهده
مدیریت منابع انسانی «رویکردی انتقادی»1394تالیف 
فارکس آتی بررسی مالی فقهی1392تالیف-
رویکردهای رسمی و غیر رسمی در مدیریت استراتژیک1395ترجمهسارینا پژوه
فارکس آتی مالی فقهی1394تالیفسارینا پژوه
(كاربردي) بررسي ابعاد توانمندسازي نيروي انساني به منظور اثر بخشي فعاليت‌هاي فرهنگــي- آموزشــي (مطالعه موردي: دانشگاه‏ پيام نور استان كرمانشاه) 1393.12.25 1394.02.28ويسمرادي اكبر-438934 ناظر علمی :
نرم افزار لیزرل
نرم افزار آموس
نرم افزار S-Plus
نرم افزار Graph-Plus
نرم افزار Smart-Plus
نرم افزار Spss
نرم افزار M_Plus
هوش مصنوعی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :