رحیم شعبانیان

*****
*****
آذربایجان شرقی - تبریز
دانشیار
زمین شناسی