سید رحمت اله دانش میر کهن

*****
*****
گیلان - لنگرود
استادیار
الهيات و علوم اسلامی