سید حسین جعفری پطرودی

petroudi@pnu.ac.ir
09111291667
https://scholar.google.ca/citations?user=G7TeHB0AAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Seyyed_Hossein_Jafari_Petroudi
hossein_5798@yahoo.com
petroudi@pnu.ac.ir
Matrix analysis, Functional analysis, Fuzzy logic, Special number sequences, Soft set theory
مازندران - تنکابن
استادیار
ریاضی
دانشگاه سمنانکارشناسیریاضی13761380
دانشگاه گیلانکارشناسی ارشدریاضی 13811383
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور (تهران)دکتریریاضی (آنالیز)13861390
اجراییپیام نور مرکز تنکابندبیر علمی دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربرد ها  
آموزشیپیام نورتدریس دروس ریاضی مقطع کارشناسی13841399
آموزشیدانشگاه آزاد واحد قائم شهرتدریس دروس مقطع کارشناسی رشته های مهندسی13841386
آموزشیمرکز علمی کاربردی فومنتدریس دروس رشته های مهندسی کامپیوتر13861391
آموزشیمرکز جهاد دانشگاهی رشتتدریس متناوب دروس مطع کارشناسی13891391
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز تنکابنعضو هیات علمی مرکز تنکابن13901401
آموزشیدانشگاه پیام نور واحد استانه اشرفیهتدریس متناوب دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد13911399
آموزشیپیام نور استان مازندرانتدریس دروس ریاضی مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد13941400
داخل دانشگاهی3 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی7 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها13 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه28 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مجموعه های نرمسید حسین جعفری پطرودی ، سیامک فیروزیان ناظر علمی :
تابعک های خطی نَرم بر فضاهای نَرمسید حسین جعفری پطرودی ، سیامک فیروزیان ناظر علمی :
تئوري عملگرها روي فضاهاي ضرب داخلي نرمسید حسین جعفری پطرودی ، سیامک فیروزیان ناظر علمی :
کاربرد مجموعه راف در نظریه گرافسیامک فیروزیان ، سید حسین جعفری پطرودی ناظر علمی :
گرافهای اشتراکی متناظر با ايده آل های حلقهسیامک فیروزیان ، سید حسین جعفری پطرودی ناظر علمی :
گراف های مقسم صفر نسبت به ایده آلهای حلقهسیامک فبروزیان ، سید حسین جعفری پطرودی ناظر علمی :
تسلط نسبی به زبان انگلیسی
آشنایی مختصر به زبان فرانسه
آشنایی به نرم افزار Spss
آشنایی با نرم افزارLINDO
آشنایی با نرم افزار MATLAB
آشنایی با نرم افزار QSB
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :