مجید شیرزاد

mshirzad@pnu.ac.ir
09111271299
mshm1362@yahoo.com
مطالعه، ورزش، آموزش، شبکه های اجتماعی
مازندران - محمودآباد
استادیار
علم اطلاعات و دانش شناسی
اهل شهرستان محمودآباد استان مازندران هستم. دوره کارشناسی رشته کتابداری از سال 1380 تا 1384 در دانشگاه شاهد تهران گذراندم. دوره ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران شمال بودم. دوره دکتری هم در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات دانشگاه شیراز پذیرفته شدم ولی بدلیل برخی مشکلات انتقال دائم به دانشگاه پیام نور مرکز مشهد گرفتم. از فروردین 1400 به درجه استادیاری ارتقا پیدا کردم. از تاریخ 25 اردیبهشت 1401 به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز محمودآباد مشغول به کار هستم.
شاهد تهرانکارشناسیکتابداری13801384
دانشگاه تهران شمالکارشناسی ارشدکتابداری اطلاع رسانی13841386
پیام نور مشهدphdعلم اطلاعات و دانش شناسی13961399
اجراییدانشگاه پیام نور محمودآبادمسئول کانون بسیج اساتید13961399
اجراییشهرستان محمودآبادمسئول بخش دانشگاهیان بنیاد نخبگان شهرستان محمودآباد13981399
اجراییمجمع عالی نخبگان استان مازندرانمعاونت بخش دانشگاهیان مجمع عالی نخبگان استان مازندران14001402
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز محمودآبادریاست دانشگاه پیام نور مرکز محمودآباد14011401
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی4 مورد مشاهده
آشنایی با مطبوعات و رسانه ها1396تالیفدانشگاه پیام نور
روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی1398تالیفچاپار-اساطیر پارسی
اصول علم شناسی با رویکرد کتاب،کتابخانه و کتابداری1391تالیفدانشگاه شمال
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
رایانه، اینترنت، شبکه های اجتماعی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :